گوگل یکی از دلایل چنین اقدامی را اهمیت در خانه ماندن کاربرانی دانسته که شغل های مهمی در برخی از مناطق شیوع وسیع کرونا دارند، عنوان کرده است. برای مثال، گوگل اظهار کرده که در هنگ کنگ و ویتنام صدها نفر از هزاران دانشجو از اپلیکیشن هنگ آوتس و کلس روم استفاده می کنند تا زمانی که مدارس و دانشگاه ها بسته هستند، از درس های خود عقب نمانند. این اقدام همچنین به گوگل کمک می کند در کنار رقیبانی از جمله زوم قرار گیرد که با توجه به شیوع کرونا، استفاده از آن بیشتر شده است.

گوگل همچنین اظهار داشت:

از آن جا که کارمندان، دانشجویان و دانش آموزان بسیاری با توجه به شیوع بیماری کرونا مجبور به فعالیت های دور برد هستند، ما قصد داریم به آن ها کمک کنیم که اتصال خود را با کار و تحصیل خود حفظ کنند. ما وظیفه داریم از کاربران و مشتریان خود در دوران بحرانی حمایت کنیم و در ادامه نیز زیرساخت های خود را برای حمایت گسترده تر از طریق اپلیکیشن هنگ آوتس پیشرفته تر خواهیم کرد.

همان طور که می دانید، کرونا از زمان آغاز شیوع گسترده تر خود بر صنایع تکنولوژی بسیاری تاثیر گذاشته است و یکی از مراسمی که تحت تاثیر قرار گرفته کنفرانس های مختلف است. برای مثال، گوگل در هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد کنفرانس Cloud Next را مجازی برگزار کند و از تجمع افراد در یک محل از این طریق جلوگیری کند.

منبع: کیلیک

دیدگاهتان را بنویسید