آموزش سبز فاوا

خانواده های فاوا به منظور توانمند سازی و مهیا شدن جوانان برای اشتغال در کسب و کارهای مرتبط با فاوا به صورت رایگان به عنوان نذر علمی روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت 15 الی 17 میباشد

ظرفیت کلاس ها 12 نفر میباشد

درصورت تکمیل ظرفیت برای دوره های بعدی امکان ارائه خدمات به شما عزیزان مقدور می باشد