دی جی کنترلر DJ2GO2 Touch شما را به یک دی جی واقعی تبدیل می‌کند

dims 1 10

کنترلرهای شرکت نومارک (Numark) در دنیای دی‌ جی‌های حرفه‌ای محبوب هستند اما دی جی کنترلر DJ2GO2 Touch با هدف تشویق دی جی‌های آماتور طراحی شده ‌است. اگر می‌خواهید به یک دی جی تبدیل شوید، کنترلر DJ2GO2 Touch می‌تواند شرایطی خوبی را برای شما مهیا کند و با ابزاری که در اختیار شما قرار می‌دهد، کمک […]