عامل محبوبیت سریع برخی چیزها چیست

اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn

موضوع سخنرانی:
چه رازی هست که مردم محتوا رو دوست داشته باشن؟
به داو نیگون (موسس بوز فید) برای نگاه اجمالی به تیمش که سوال ها، لیست ها و ویدئوهای وسوسه برانگیز تولید میکنند، ملحق شوید و در مورد اینکه آنها سیستمی را به منظور تشخیص اینکه چگونه مردم از محتوا برای ارتباط و ساختن فرهنگ استفاده میکنند بیشتر بدانید.

مطالبی که شما ممکن است دوست داشته باشید