صبح جمعه فاوا

مکان:بوستان ها ،پارک ها،کوه های اطراف قم

ظرفیت هر برنامه 70نفر می باشد

آخرین جمعه هر ماه به عنوان جمعه فاوا تعریف میشود که به همراه پذیرایی صبحانه می باشد.در این روز به اتفاق خانواده در محیطی بیرون از منزل دور هم جمع شده تا با برنامه های شاد و مفرح،ساعاتی خوش را تجربه کنیم.