آکادمی پارسیان

دوره آموزش وردپرس (مقدماتی)بخش1

در این دوره ی ویدئویی اصول راه اندازی یک وب سایت، را به صورت اصولی آموزش می بینید.
هزینه این دوره نسبت به دوره های مشابه بسیار مرقوم به صرفه است و کیفیت آموزشی آن توسط اکادمی پارسیان، تضمین شده است.

دوره آموزش وردپرس (مقدماتی)بخش2

در این دوره ی ویدئویی اصول راه اندازی یک وب سایت، را به صورت اصولی آموزش می بینید.
هزینه این دوره نسبت به دوره های مشابه بسیار مرقوم به صرفه است و کیفیت آموزشی آن توسط اکادمی پارسیان، تضمین شده است.

دوره آموزش وردپرس پیشرفته (آشنایی با صفحه ساز المنتور)

در این دوره ویدئویی با صفحه ساز المنتور،ویژگی های آن و زیر مجموعه های آن آشنا میشوید. 
هزینه این دوره نسبت به دوره های مشابه بسیار مرقوم به صرفه است و کیفیت آموزشی آن توسط اکادمی پارسیان، تضمین شده است.