فیلم های آموزشی

آموزش برنامه Adobe Connect ویژه استفاده اساتید و ادمین ها

آموزش نرم افزار ادوب کانکت ویژه دانشجویان

تیزر کوتاه معرفی راه های تماس با هلدینگ پارسیان

آمزوش استفاده از نرم افزار ادوب کانکت ویژه دانشجویان

آموزش استفاده از کلاس های آنلاین بیگ بلو باتون ( ویژه دانش آموزان)

آموزش استفاده از کلاس آنلاین بیگ بلو باتون Big Blue Button ویژه اساتید محترم